Artículos de carácter crítico y constructivo

Col·lectius feministes per a ciutats feministes

Hui dia 8 de Març i amb l’inspiració de les nostres companyes d’Asturies en Bici, que han decidit declarar-se associació feminista, volem fer una reflexió sobre mobilitat i gènere. Segons un estudi, el 19,5% dels homes es desplacen per motius laborals, mentre que aquest percentatge baixa al 15,1% en les dones. El motiu és que els…

Propuesta de ordenanza de movilidad para València

Nuestra propuesta de ordenanza municipal de movilidad para la ciudad de València

De la ordenanza de circulación a la de movilidad. Las personas, diversas, para acceder a los diferentes bienes (servicios, actividades, relaciones, recursos…) de su interés que ofrece un territorio, necesitan desplazarse, o traer transportados los bienes, lo cual genera un tráfico.