2ª BICIFESTACIÓ «PER LES GRANS VIES TAMBÉ EN BICI»

València en Bici convoca una segona bicifestació amb motiu de la remodelació de les Grans Vies. Aquesta vegada el recorregut i el programa seran els següents:

“ PER LES GRANS VIES TAMBÉ EN BICI”.

DATA: DIUMENGE, 12 DE DECEMBRE DE 2010.

HORA: 10:30

LLOC D’EIXIDA: PARC DELS JARDINS DE L’ANTIC HOSPITAL, JUNT A LA BIBLIOTECA

RECORREGUT: Parc de la Cultura (Biblioteca-Hospital-Muvim) – Ángel Guimerá – G.V. Ferran El Catòlic – Pon d’Ademús – G.V. Ferran el Catòlic – GV. Ramón y Cajal – Estació Bailén Metro – GV Ramón y Cajal – C/Cuenca – Parc de la Cultura (Biblioteca).

La Nostra proposta per a les Grans Vies reconverteix el carril de la calçada de circulació general en un carril per al trànsit de ciclista.

Amb això es persegueix aconseguir fer conviure tots els usos sense limitar l’espai públic reservat al vianant, situant la bici a la calçada sense interferir al transport públic. Com vegeu a l’esquema s’aconsegueix així que les bicicletes circulen per la calçada ( el que les fa més àgils) però amb seguretat, al disposar d’un carril reservat.

El necessari recreixement de la vorera en les parades del bus ( per a que els usuaris d’aquest mitjà de transport puguen accedir al mateix) s’ha solucionat desviant el carril bici per darrere de les parades. D’aquesta manera els ciclistes poden sortejar aquest necessari obstacle per el mateix carril bici (per la vorera en un tram) o en el cas que la via estiga lliure, avançant per l’esquerra per el carril bus.

Amb aquesta proposta s’aconsegueix deixar la zona central del jardí lliure de bicicletes i respectar el seu ús per al passeig, el joc infantil o activitats culturals.

Segur que hi ha més opcions tan sols es tracta de seure a dissenyar pensant el TOTS el usuaris d’una via i no tan sols en el cotxe.